روی‌داد لینکپ دی، مهرماه امسال به میزبانی شرکت لینکپ در تالار شمس تهران برگزار شد. در این روی‌داد فب‌لب ایران نیز ارائه‌ی مختصری با موضوع معماری و ساخت آینده داشت که در آن نقش فب‌لب‌ها و ساخت دیجیتال را در دنیای پیش رو توضیح می‌داد.

استارت‌آپ لینکپ درحوزه‌ی هوش‌مندسازی ساختمان تلاش‌های خوبی کرده و با برگزاری این روی‌داد سالیانه، به دنبال ترویج موضوع اینترنت اشیاء و در عین حال معرفی فعالیت‌های این مجموعه است. ما فکر می‌کنیم که با وجود همه‌ی ظرفیت‌های این حوزه، باید در نظر داشت که همیشه به‌بود آینده با توسعه‌ی مطلق تکنولوژی رخ نخواهد داد چرا که همواره تکنولوژی در دل خود خطرات جدی دارد. بنابراین باید تأثیر تکنولوژی‌های آینده را بر کیفیت زندگی انسانی سنجید و راه‌کارهای مدیریت آن را پیدا کرد.

به نظر می‌رسد که راه برون‌رفت از خطرات توسعه‌ی تکنولوژی، توسعه‌ی متوازن و هدف‌مند دیزاین یا طراحی است، موضوعی که ما هم در فب‌لب به دنبال آن هستیم.

رویداد لینکپرویداد لینکپرویداد لینکپرویداد لینکپرویداد لینکپ

فرزین خاکی

نویسنده فرزین خاکی

نوشته های بیشتر از فرزین خاکی

نظرتان را بگویید