وظیفه‌ی مهم فب‌لب‌ها معرفی و ترویج موضوع «ساخت دیجیتال» و البته موضوع «ساخت در فرآیند طراحی» است. ما به همین خاطر گه‌گاه میزبان گروه‌های فعال و علاقه‌مند، و هم‌چنین متخصصان طراحی و ساخت در فب‌لب هستیم، تا با هم حول این موضوعات حرف بزنیم و از نزدیک با بستر تحقق این مفاهیم آشنا شویم.

دانش‌جویان علاقه‌مند و با انگیزه‌ی دانش‌گاه تهران، اخیراً به همت انجمن علمی تکنولوژی معماری از فب‌لب ایران بازدید کردند.

در این بازدیدها معمولاً مقدمات و مفاهیم نظری مربوط به ساخت دیجیتال و سپس تکنیک‌ها، ابزارها و ماشین‌های گوناگون را به بازدیدکنندگان معرفی می‌کنیم.

 

AAT.UT

فرزین خاکی

نویسنده فرزین خاکی

نوشته های بیشتر از فرزین خاکی

نظرتان را بگویید