این روزها، ساخت تندیس از قهرمان ملی سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شباهت یا عدم شباهت چهره او خیلی رسانه‌ای شده است. ما در فب لب ایران سعی کردیم شبیه ترین سردیس تک رنگ از حاج قاسم سلیمانی را با روش‌های طراحی و ساخت دیجیتال ارائه دهیم.

مجسمه‌ها در گذشته با روش‌هایی کاهشی ساخته می‌شدند. هنرمند با ذوق خود و با کمک تیشه یا مغار روی سنگ و چوب در طول مدت زمانی معمولا طولانی، آرام آرام فرم را پیدا می کرد. مشهور است یکی از مجسمه سازان بزرگ رنسانسی را که می‌گفت در توده سنگی دیده پیکره‌ای را که صدا می‌زند تا آشکارش کند.
این فرایند سنتی آمیخته‌ای از ایده و مدیاست که در یگانگی بی‌وصفی به تجسم درمی‌آید. اما ما در جهان جدید کم‌تر این فرصت یگانه را داریم. واقعیت این است که کم‌تر هنرمند ابزارمند و صاحب ذوقی حالا دیگر وجود دارد که بتواند حس یک پیکره را در یک توده‌ی متریال خنثی پیدا کند. به موازات همین مرگ هنرها و انسدادها، جریان تکنولوژی در حال توسعه‌ی کمی‌ست و ابزارهای طراحی دیجیتال سعی می‌کنند تا جای فرآیندهای ذهنی طراحی گذشته را بگیرند و ماشین‌های ساخت دیجیتال نیز قدرت کافی برای پیاده‌کردن هر جزئیاتی را دارند.

ما در صنعت جدید امکان تحقق دیجیتالی ایده‌ها را داریم. این امکان که پیش از ساخت بر روی ماده اصلی، فرآیند طراحی در فضای سه‌بعدی مجازی طی شود و بعدتر با تثبیت ایده اجرای آن توسط ماشین‌های ساخت دیجیتال صورت بگیرد به ما اجازه آزمون و خطای بیش‌تری می‌دهد. این فرآیند هرچقدر از حس و روح گذشته خالی باشد، اما یک لاجرم فناورانه‌ی دوران ماست. ما این امکان را داریم که یک پیکره را در فضای دیجیتالی طراحی کنیم و به صورت یک مدل سه بعدی بسازیم. بارها و بارها روی آن آزمون و خطا کنیم و دست آخر با سپردن آن به ماشین، با پذیرش محدودیت‌های ساختی ماشین، به پیکره فیزیکی برسیم… این فرآیند هرچقدر فنی به نظر می‌رسد اما در نتیجه می‌تواند به میزان قابل قبولی هنرمندانه باشد.

فب‌لب ایران در این پروژه فرصت پیدا کرد برای پاس‌داشت اسطوره‌‌ی مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، به زبان و مدیای خودش تلاشی کند. این پروژه بعد از ساخت متعدد سردیس سپهبد حاج قاسم سلیمانی که کم‌تر شباهتی با چهره‌ی او داشتند، تعریف شد. ما در این پروژه سعی‌ کردیم تصویری واقعی‌تر و البته در توان مدیای پیکره‌های حجمی ارائه دهیم… این پروژه به سفارش خانه طراحان انقلاب اسلامی در فب‌لب ایران طراحی و ساخته شده است و به منظور نصب به محوطه‌ی مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتقل شده است. طراحی دیجیتال سردیس سپهبد حاج قاسم سلیمانی کاری مشترک از مرتضی قفلی‌، عرفان عبدی، و عبدالله نوری ست و فرآیند ساخت آن نیز با هم‌کاری وسیع اعضای فب‌لب ایران محقق شده است.

شبیه ترین تندیس حاج قاسم سلیمانی

شبیه ترین تندیس حاج قاسم سلیمانی

شبیه ترین تندیس حاج قاسم سلیمانی

شبیه ترین تندیس حاج قاسم سلیمانی

شبیه ترین تندیس حاج قاسم سلیمانی

شبیه ترین تندیس حاج قاسم سلیمانی

نظرتان را بگویید