کشور ما از کشورهای میراث‌خیز جهان است 🙂 یعنی هر زمینی را که بگردی حتما میراثی از سده‌ها و هزاره‌ها قبل در ایران پیدا می‌کنی! ما چقدر حواس‌مان به این میراث هست؟ چقدر خودمان در جهت حفظ این میراث موظف می‌دانیم!؟ جهان دیجیتال با خودش روش‌هایی برای کمک به نگه‌داری میراث و فهم بهتر آن دارد. مستندنگاری سه‌بعدی میراث معماری و باستانی، یعنی اسکن سه‌بعدی و برداشت دقیق حجم و بافت احجام میراثی یکی از همین روش‌های معاصر است. برخلاف تصور عموم، اگرچه این روش‌ها وجوه فن‌آورانه پیچیده دارند و گاهی در مواردی می‌توانند خیلی تخصصی و پرهزینه باشند اما تجربه سطح قابل قبولی از این روش‌ها از دست هر کدام از ما و حتی با ساده‌ترین تجهیزات دم دستی نظیر همین گوشی‌های تلفن هم‌راه عمومی هم ممکن است.

در موتور جست‌وجو به همراه سیاوش صفاریان پور عزیز در فرصت کوتاهی سعی کردیم تا در این باره بیش‌تر حرف بزنیم و در آینده نزدیک هم سعی خواهیم کرد بیش‌تر داده‌های موثر و قابل استفاده در وب‌سایت فب‌لب منتشر کنیم.

فرزین خاکی

نویسنده فرزین خاکی

نوشته های بیشتر از فرزین خاکی

نظرتان را بگویید