همان طور که پیش‌تر هم خبر دادیم، به زودی و در آبان‌ماه ۹۴ کارگاه ساختی با موضوع تکنیک لولا در پانل‌سازی (Hinge in Paneling) در پردیس هنرهای زیبای دانش‌گاه تهران، به هم‌راه انجمن معماری رایانشی دانش‌گاه تهران خواهیم داشت. لولا (Hinge) نام تکنیکی‌ست که به وسیله تضعیف مواد در نقاط خاص امکان خروج از صفحه را تحت شرایط خاصی به مصالح می‌‏دهد که محور کار کارگاه پیش روست. به منظور آشنایی بیش‌تر دانش‌جویان با موضوع کارگاه، سمیناری با گفت‌گو و ارائه پیرامون ادبیات موضوع در سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۹۴ در نگارخانه دانش‌گاه تهران برگزار می کنیم. شرکت در برنامه سمینار برای همه علاقه‌مندان آزاد و رایگان خواهد بود.برنامه سمینار طبق هماهنگی انجام شده ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا خواهد بود.

یحیی نوریان

نویسنده یحیی نوریان

نوشته های بیشتر از یحیی نوریان

نظرتان را بگویید