ثبت‌نام کارگاه لولا شروع شد. این کارگاه که در هم‌کاری انجمن معماری رایانشی دانشگاه تهران و کارگاه ساخت دیجیتال برگزار خواهد شد، کارگاهی پنج روزه خواهد بود که در آن به تکنیک لولا و کاربرد آن در پانل‌سازی معماری می‌پردازیم. برای ثبت نام و آگاهی از جزییات بیش‌تر می‌توانید به وب‌سایت انجمن رایانشی دانشگاه تهران، قطب علمی فناوری معماری مراجعه کنید.

یحیی نوریان

نویسنده یحیی نوریان

نوشته های بیشتر از یحیی نوریان

نظرتان را بگویید