طبق قرار جلسه اختتامیه و نمایش‌گاه پایانی نکسورید یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۵ برگزار شد. جلسه با حضور گرم بیش از صد نفر از دوستان و علاقه‌مندان و نیز اساتید گرامی دانش‌گاه برگزار شد و با توضیح مختصر فرآیند کارگاه توسط مربیان کارگاه و نیز اهدای جایزه بخش عکاس‌خانه کارگاه، نمایش‌گاه پایانی مشتمل بر آثار شرکت‌کننده‌گان کارگاه، بازگشایی شد.

آن‌چه در ادامه می بینید گزارشی تصویری از جلسه اختتامیه، و نیز آثاری‌ست که در کارگاه نکسورید طراحی و ساخته شدند.

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

Fab lab nexorade workshop

عکاس این عکس‌های آقای محمد دیانتی از فعالان عرصه ساخت دیجیتال هستند که در کارگاه نیز کمک زیادی به بچه‌های شرکت‌کننده داشتند.

یحیی نوریان

نویسنده یحیی نوریان

نوشته های بیشتر از یحیی نوریان

نظرتان را بگویید