بلاخره آماده شدیم برای یک کارگاه پرشور دانش‌گاهی جدید؛ ابتدای سال جدید تحصیلی، دانشگاه تهران….. منتظر خبرهای خوب باشید. #نکسورید
اطلاعات بیش‌تر و ثبت‌نام به زودی…

یحیی نوریان

نویسنده یحیی نوریان

نوشته های بیشتر از یحیی نوریان

نظرتان را بگویید