بستاربند (Nexorades) نوعی سازه‌ی فضاکار شبکه‌ای است که به دلیل وجود نوعی اتصال خاص در آن، عضوی به عنوان مفصل ندارد و این امر سبب می‌شود که ساخت بسیار ساده‌ای داشته باشد؛ چرا که پیچیده‌گی ساخت سازه‌های فضاکار شبکه‌ای به طور کلی به ساخت اتصالات آن مربوط می‌شود. از سویی دیگر، طراحی فرم سازه شبکه‌ای امر پیچیده‌ای محسوب نمی‌شود به این دلیل که هر شبکه سه‌بعدی مثلث‌بندی‌شده‌ای را می‌توان به شکل سازه فضاکار ساخت ولی در فرم‌یابی بستاربند پیچیده‌گی‌هایی وجود دارد که در واقع نمی‌توان هر فرم دلخواهی را به بستاربند تبدیل نمود. در یک جمله می‌توان بیان کرد که بستاربند پیچیده‌گی را از فرآیند ساخت به فرایند طراحی منتقل می‌کند.

جلسه معارفه کارگاه بستاربند، یک‌شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵، آتلیه کارشناسی ارشد معماری، پردیس هنرهای زیبا، ۴ بعدظهر

فکر می‌کنیم در این جلسه به قدر لازم از بستاربند صحبت خواهیم کرد؛ آن قدر که تصمیم برای شرکت یا عدم شرکت در کارگاه پیش رو برای هر کس راحت‌تر باشد.

کارگاه بستاربند ۱ تا ۷ آبان‌ماه در دانش‌گاه تهران برگزار خواهد شد.

یحیی نوریان

نویسنده یحیی نوریان

نوشته های بیشتر از یحیی نوریان

نظرتان را بگویید