بنیاد فب در سال ۲۰۰۹ میلادی به منظور تسهیل و حمایت از رشد و گسترش شبکه‌ی بین‌المللی فب‌لب‌ها در تمامی نقاط جهان شکل گرفته‌است. این مرکز ظاهرا یک نهاد غیرانتفاعی برآمده از Center for Bits & Atoms دانش‌گاهMIT است. ماموریت این مرکز ایجاد امکان دست‌رسی به ماشین‌ها و دانش عملی برای تمامی افراد به صورت آزادانه است تا بتوانند به تولید محصولات خلاقانه و اختراع نوآورانه به واسطه‌ی تکنولوژی‌های نوین بپردازند. این بنیاد دارای سه برنامه‌ی کانونی از جمله برنامه آموزش، برنامه خدمات و برنامه اقتصادی می‌باشد.

برنامه آموزشی (Fab Academy) امکانات یادگیری برای تمامی افراد از هر سن و سال و هر میزان دانش و مهارت که در ساخت دیجیتال داشته باشند، فراهم می‌سازد. برنامه خدمات  به تمامی افراد و ارگان‌ها در تمامی نقاط جهان کمک می‌کند تا فب‌لب‌های منطقه‌ای خود را تاسیس کنند و به بنیاد فب (Fab Foundation) بپیوندند و در نهایت، به مرور زمان شرکت‌ها و گروه‌های متخصص در ارائه‌ی خدمات ساخت دیجیتال در فرآیندهم‌کاری با این بنیاد توانسته‌اند در نقاط مختلف جهان موسسات خدماتی و یک شبکه‌ی اقتصادی فعال ایجاد کنند.

فب‌لب ایران هم در پای‌گاه داده بنیاد فب با نام Fablab Tehran به عنوان یکی از فب‌لب‌های رسمی جهان ثبت شده است و در ارتباط با سایر فب‌لب‌های منطقه و جهان، تلاش خواهد کرد تا ساخت دیجیتال و پژوهش‌های مرتبط با آن را در کشور مدیریت و راه‌بری کند.

یحیی نوریان

نویسنده یحیی نوریان

نوشته های بیشتر از یحیی نوریان

نظرتان را بگویید