صائب کفایتی

از کودکی به طراحی و ساختن چیزهایی مختلف علاقه‌مند بودم. این علاقه‌ی دوران کودکی در دوران کنکور مرا به سمت رشته‌ی معماری کشاند. مقطع کارشناسی را در رشته معماری دانش‌گاه هنر تحصیل کردم و به عنوان دانش‌‌جوی برتر در همان دانش‌گاه، رشته‌ی معماری و انرژی را به امید آینده‌ای سبزتر در مقطع کارشناسی ارشد انتخاب کردم. من از دوران کارشناسی به عنوان کارآموز به تیم فب‌لب اضافه شدم و اکنون در حیطه‌های مختلفی در فب‌لب فعال هستم. از نظر من فب لب فرصتی است برای نزدیک کردن ایده‌های پیچیده و ابزارهای پیچیده‌تر.