طراحی

طراحی مبتنی بر روش‌های ساختی

مصطفی آورند

مجتبی یکی از طراحان معمار خوش تجربه و یکی از اساتید معماری جوان و خوش فکر است. او در زمینه طراحی معماری، طراحی رایانشی و بازتعریف محاسباتی هندسه و هنرهای اسلامی تخصص ویژه دارد